4. března 2019 vzali po předchozím projednání v Radě města i kolegové zastupitelé města Nový Jičín na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2018.

Uběhly nám čtyři roky od posledních komunálních voleb v našem městě a zanedlouho budou ve dnech 5. a 6.října 2018 volby nové. Jak se rozhodnout, které straně z 9-ti kandidujících dát svůj hlas?

Věříme v otevřenost a chceme poskytovat maximum informací z města všem občanům, kteří se podílí na jeho financování.

Rada města Nový Jičín schválila na svém jednání 4. 10. 2017 zřízení nové služby. Už od dubna 2018 bude na území města fungovat baby a senior taxi. Tímto krokem chceme usnadnit starším lidem a rodičům malých dětí přepravu k lékaři nebo na úřady.