1. PhDr. JAROSLAV DVOŘÁK

Povolání - starosta Nového Jičína

Narozen - 2.8.1976 v Rychnově nad Kněžnou

Vzdělání vysokoškolské - Slezská univerzita Opava, Masarykova univerzita Brno

Ženatý, manželka Kristýna středoškolská pedagožka, syn Denisek


Priority pro volební období 2018 - 2022

- být transparentní ve všech krocích vedení města

- zachovat nulový dluh města

- zachovat vyrovnaný rozpočet města a pokračovat v maximálním využití dotací, získat 200 milionů korun

- zajistit bezpečnost spoluobčanů

- dokončit 2. etapu Průmyslového parku a zaplnit areál investory

- podpořit novojičínské podnikatele

- podpořit výstavbu bytových domů na ul. Dolní brána a B. Martinů a výstavbu rodinných domů v Žilině

- zrekonstruovat Dům sester na bytový dům pro seniory

- dokončit výstavbu kulturně - společenského domu z přístavby Hotelu Praha

- zrekonstruovat Hűckelovy vily

- dokončit výstavbu útulku pro psy

- vybudovat multifunkční sportovní halu a dokončit opravy stávajících sportovišť

- zajistit další parkovací místa ve městě, vybudovat parkovací dům na Bezručově ul.

- klást důraz na ekologii


Zodpovědnost na radnici

  • garant odboru školství, kultury a sportu, odboru sociálních věcí, dále má na starosti dotace, investice a městskou policii

Působení v ČSSD

  • člen strany od roku 2006
  • člen Krajského výkonného výboru ČSSD MSK - od roku 2009
  • člen a zároveň 1. místopředseda Okresního výkonného výboru ČSSD Nový Jičín - od roku 2008
  • předseda Místní organizace Nový Jičín - od roku 2010

Bývalé zaměstnání

  • vedoucí Společenskovědního oddělení Muzea Beskyd Frýdek-Místek - do roku 2010
  • autor publikací - Řezbáři a betlemáři, Řezbáři
  • autor dokumentárních filmů - Řezbáři, Řezbáři bez hranic aj.

Záliby

  • rodina, historie - zejména 2. světové války, etnografie, kultura a umění, aktivně i pasivně sport, příroda a cestování

Pokud mi chcete něco sdělit, můžete využít tento formulář. Určitě se Vám brzy ozvu.