9. MUDr. IVO VANĚČEK

Povolání - Lékař ortoped, dříve v nemocnici Nový Jičín, nyní již jen s částečným úvazkem. Pracuji v soukromých ambulancích.

Narozen - 19.5.1960

Vzdělání - fakulta všeobecného lékařství UP Olomouc, 2 atestace z ortopedie.

Jsem ženatý. Manželka Hana - lékařka, dcera Pavla dokončila 5. roční medicíny.

Zájmy a záliby

Medicína, v mém oboru se specialzuji na ultrzvukové vyšetření kojeneckých kyčlí (jako 1. v ČR a SR) jsme společně s MUDr. Ostrým tuto metodu zavedli ) a dále ultrazvuk ramenních kloubů.

Stran hudby jsem poněkud konzervativní, mám rád Michala Tučného, Beatles, Olympik Karla Kryla a Jardu Nohavicu. Ovšem poslechnu si i nahrávky pozdějších autorů.

Jinak se věnuji sportu. Hrál jsem aktivně fotbal, volejbal. Nyní již jen rekreačně tenis.


Priority do budoucna

Zlepšení spolupráce Města s nemocnící v Novém Jičíně, přes vedení města a zdravotní komisi RM.

Opakovaně jednat o zřízení následných lůžek lékařské péče v Novém Jičíně.

Usilovat o větší dostupnost ambulantní péče pro občany našeho Města.

Podpora mobilní hospicové péče.

V oblasti sportu - další podpora sportu mládeže. Dále pracovat na koncepci sportu ve městě.