10. MIROSLAV REŠL

Povolání - správce budov, DJ, moderátor, radní města

Narozen - 9. 10. 1966 v Novém Jičíně

Vzdělání - středoškolské

Ženatý s manželkou Evou, dvě děti Kateřina a Miroslav


Záliby - hudba, kultura, sport, elektrotechnika, kinematografie, 


Vážení voliči, již končí druhé volební období, ve kterém jsem díky Vaší důvěře, Vašim preferenčním hlasům mé osobě i kolegům na kandidátce ČSSD, mohl pracovat jako předseda kulturní komise, zastupitel a radní města. Z těchto pozic se tak podílet nejen na dění , ale také i na směrování a tvoření budoucnosti našeho krásného Nového Jičína. 

Tato možnost, skutečnost neuvěřitelně změnila můj život, za což jsem Vám nepopsatelně vděčný. 

Jakožto oddávající jsem prožil nádhernou atmosféru nezapomenutelných okamžiků při svatbách více než 300 párů novomanželů. Svou přítomností, úsilím i invencí jsem mohl ovlivnit a přispět k tvorbě malých i velkých projektů, realizací z byrokratických či jiných příčin, takřka neuskutečnitelných záměrů, staveb či počinů jako například: protipovodňová zeď v Žilině, cyklostezka do Hostašovic, znovu otevření Hotelu Praha a zrekonstruování přístavby, odkup pozemků a Hückelových vil, zrealizování vize městské hromadné dopravy elektrobusy. Mohl jsem se veřejně postavit a účinně oponovat škarohlídství, negativizmu, sobectví i hyenismu. Mohl jsem zabránit lhostejnosti hraničící s nezodpovědností. Poukázat na nevhodnou lehkomyslnost či neúnosný flegmatismus zodpovědných. Mohl jsem upozornit na možnou protiprávnost, veřejně se zastat ukřivděných a pomoci s nápravou poškozených. Musel jsem se díky Vám naučit lépe vnímat, pozorněji naslouchat, přiměřeně reagovat, vhodně oponovat, sdílet názor, být dlouhodobě trpělivý a dokonaleji hospodařit i disponovat časem.

Za to vše Vám Novojičiňané děkuji a opět Vás žádám o důvěru. O Vaše volební hlasy nejen pro sebe, ale i pro kolegy s kterými tvoříme opravdu pracovitý a kvalitní tým.