2. Mgr. BLANKA FALUŠI, MBA

Povolání : 1.místostarostka Nového Jičína

OSVČ - ekonomický a účetní poradce

Narozena : 21.1.1966 v Novém Jičíně

Vzdělání : Vysokoškolské

Členka Rady Novojíčínského sdružení podnikatelů z.s.Členka ČMAPM - Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek Regionální klub Nový Jičín.


Priority pro volební období 2018-2022 :

Dokončení všech rozpracovaných projektů a investic města, které byly započaty v minulém volebním období 2014-2018.

Zachovat velmi dobré hospodaření města. Jsme hodnoceni, jako jedno z nejlépe hospodařících měst v České republice s nulovým zadlužením.

Bydlení pro mladé, kdy byla zpracována studie, právě probíhá stavebně technický průzkum, a bude následovat projektová dokumentace na přestavbu bývalého Bytového podniku města Masarykovo nám. 15, kde by mělo vzniknout 7 bytů pro mladé rodiny. V současné době jsou zpracovány studie a projektové dokumentace na výstavbu nových bytových domů na Dolní Bráně, Bohuslava Martinů a ulici Bezručově. Pokračujeme v zásadních opravách domů na náměstí. Jsou opravovány neobyvatelné byty, a postupně dochází k jejich navrácení do bytového fondu. Velké investice jsou směřovány k opravě všech bytových domů města a do oprav jednotlivých bytů. Rovněž platí od roku 2018 nová pravidla a přísnější opatření k obsazování městských bytů, tak, aby nedocházelo k problémům s nepřizpůsobivými občany.

Chci se podílet na vybudování kamenného hospice.Snažit se spolupracovat se zdravotnickými zařízeními ve městě na zřízení lůžek následné péče. 

Podporovat soukromé podnikání ve městě. Aktivně pracovat na zřízení podnikatelského inkubátoru a prostoru setkávání podnikatelů při společných aktivitách spolu s Novojičínským sdružením podnikatelů z.s. v prostorách náměstí v domě 28.října 10.

Zajistit nižší cenu dodávek tepla a teplé vody pro občany Nového Jičína a instituce. V roce 2018 bylo zahájeno koncesní řízení pro výběr provozovatele tepelného hospodářství města. Zároveň se investuje postupně do obnovy a modernizace všech tepelných zdrojů města, což by mělo přinést rovněž nemalé úspory.

Dále společně s TJ Nový Jičín spolupracovat na opravách všech sportovních zařízení. V letošním roce město zaplatilo projektové dokumentace, sloužící k podání žádostí o dotace k celkové rekonstrukci největších sportovišť ve městě. A dále jsme zafinancovali studii a následně PD na umožnění výstavby nové sportovní haly. Rovněž jsme přispěli nemalou částkou k dořešení a odkoupení pozemků pro TJ Nový Jičín, aby mohli narovnat majetkoprávní vztahy a požádat o dotace.

Podporovat rozvoj místních částí.

Zodpovědnost na radnici :

Garant odboru finančního, odboru bytového, odboru majetku a investic , technických služeb a odboru kanceláře úřadu.

Působení v ČSSD :

Členka strany od roku 2001

Členka Krajského výkonného výboru ČSSD MSK

Členka a v minulých letech i místopředsedkyně Okresního výkonného výboru ČSSD Nový Jičín

V minulém období členka ÚVV ČSSD

Místopředsedkyně Místní organizace Nový Jičín od roku 2010


Záliby:

Cestování, knihy, divadlo, zahrada a vaření.

"Člověk, který tvrdí, že to nejde, by neměl rušit člověka, který to dělá."

Pokud mi chcete zanechat zprávu, použijte prosím formulář. Ozvu se vám.