8. Ing. MOJMÍR ZETOCHA

Povolání: Inženýr systému kvality

Narozen: 16. 4. 1985 v Novém Jičíně

Vzdělání: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Stav: Svobodný, přítelkyně Nela, dcera Natálka

Nový Jičín - město pro všechny generace

Za poslední čtyři roky se podařilo zrealizovat mnoho užitečných projektů, které přispěly ke zvýšení kvality života obyvatel našeho města. Díky rekordně nízké nezaměstnanosti a výborné ekonomické kondici, se podařilo zastavit úbytek obyvatel na území našeho města, což považuji za zásadní. Všechny tyto aspekty se projevily i na rozpočtu. Město je dlouhodobě bez dluhů i při poměrně ambicióznímu plánu v oblasti investic.

Budoucí vize

Podmínky na trhu vykazují přebytek zdrojů. Problém je jejich efektivní využití, proto se budu zaměřovat více na kvalitu jednotlivých projektů a následnou kontrolu realizace tak, aby přinesly maximální přidanou hodnotu pro obyvatele města. Rád bych se zasadil o zavedení prvků tzv. Smart Cities například v oblasti parkování, dopravy, odpadového hospodářství a e - governmentu.

Společné hledání možných cest...

Z vlastní zkušenosti vím, že týmová práce a komunikace vede k naplnění cílů. Naše strana nabízí široce propracovaný a komplexní program, který obsahuje zájmy a aktivity všech skupin obyvatel. Nejsme v Praze, nehrajeme politické hry, jsme transparentní a čitelní.

Víme na čem pracovat, ale jen s Vaší podporou to můžeme dotáhnout do společného cíle. Přijďte k volbám a podpořte vyváženou budoucnost našeho města.

V případě zvolení do Zastupitelstva města budu aktivně prosazovat následující priority:

1. Doprava a parkování:

  • Tvorba systému parkování s naváděním řidičů na volná parkovací místa
  • Zvýšit kapacitu parkovacích míst na sídlištích
  • Modernizace parkovací technologie, aby řidiči měli možnost platit kartou nebo přes mobil

2. Efektivní hospodaření a využívání městského majetku

  • Pronájem nemovitého majetku
  • Investice do obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví města
  • Strategie využití nemovitostí na náměstí

3. Zkvalitňovat nabídku a služby městského úřadu

  • Občan v pozici klienta, zákazníka
  • Individuální přístup ke každé záležitosti
  • e - government

4. Podpora aktivit a projektů

  • rozšířit potenciální výstavbu rodinných domů a dostupného bydlení

Záliby, volný čas: Rodina, fotbal, sauna, dům a kutilství všeho druhu.