5. Bc. ŽANETA MARKOVÁ

Povolání - podnikatelka

Narozena - 27.3.1975 v Novém Jičíně

Vzdělání - vysokoškolské

syn Šimon, 20 let

V roce 2009 jsem po důkladném uvážení vstoupila do České strany sociálně demokratické, která mi byla a je i nyní svým programem ze všech našich politických stran nejbližší. V souladu se svým názorem, že mladí lidé by neměli být pasivní, ale měli by se aktivně snažit přispět ke zlepšení situace v naší zemi, ve svém regionu a hlavně ve městě v němž žijí, rozhodla jsem se již v minulosti zapojit do politické činnosti.

Pracovní zkušenosti

Od roku 2014 jsem členkou zastupitelstva města a od roku 2016 členkou rady města. Pracuji v kontrolním výboru a v komisi obchodu služeb a cestovního ruchu.

Zkušenosti s veřejnou správou jsem získala i během svého dvouletého působení na městském úřadě, kde jsem se zabývala problematikou spolupráce mezi obcemi a sedm let jsem také pracovala jako asistentka poslankyně.

Jedna z mých veřejných aktivit je funkce oddávající na svatbách, kterou vykonávám téměř každý týden a beru s velkou pokorou a ctí, že se mohu s občany Nového Jičína setkávat a jako pověřená zástupkyně města být s nimi při zásadním milníku v jejich životě.

"Chovej se tak, jak chceš aby se chovali ostatní k Tobě"

V tomto období kromě mé podnikatelské činnosti se podílím také na přípravě publikace "Poznej Novojičínsko", která je určena pro 1. stupeň základní školy a je zaměřena na představení obcí okresu Nový Jičín. Dále se zajímám o problematiku odpadového hospodářství a udržitelného rozvoje, zejména ve vztahu k našemu regionu.

Protože chci na sobě dále pracovat, studuji navazující magisterské studium veřejné vztahy a obchodní protokol a také školu, kde získávám znalosti potřebné k mé podnikatelské činnosti.

Ve své práci pro město Nový Jičín a jeho občany bych chtěla pokračovat i v dalším volebním období. Myslím, že získané zkušenosti i vzdělání, kterého jsem v tomto volebním období nabyla, jsou dobrými předpoklady pro mou další práci v městském zastupitelstvu. Jsem připravena naslouchat občanům, věci důsledně řešit, neodkládat je na "zítřek" a podílet se na aktivitách směřujících k vnímání našeho města ve smyslu

"Město Nový Jičín = dobrá adresa pro spokojený a plnohodnotný život občanů."

Zájmy a záliby

rodina, četba, tanec, hudba, divadlo, historie, jízda na kole, zahrada.Pokud mi chcete napsat, využijte formulář. Ozvu se vám.